Předpis 72/2006 Sb.

Citace72/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka29 (15. 3. 2006)
Účinnostod 1. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1001 Novela zákoníku práce
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 72/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
Derogace pasivní
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)