Tisky
Navržené změny 6/2002 Sb.

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Celkem nalezeno 50 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 1318/0 N. z. o opatř. se spojením Chrást, Malesice, Lhota a Plzeň - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 104/0 Vl. n. zák. o ochranných známkách - EUVládní návrh zákonaVráceno
 209/0 Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaNeschváleno
 288/0 V. n. z. o ochranných známkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 441/2003 Sb.
 299/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 192/2003 Sb.
 424/0 Novela z. o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 283/2004 Sb.
 680/0 V.n.z. o změně některých zákonů v oblasti odměňováníVládní návrh zákonaSchváleno, 626/2004 Sb.
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 783/0 Novela z. o zvláštní ochraně svědkaVládní návrh zákonaSchváleno, 349/2005 Sb.
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 975/0 Novela zákona o advokaciiVládní návrh zákonaSchváleno, 79/2006 Sb.
 1001/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 72/2006 Sb.
 1017/0 Novela zákona o soudech a soudcích Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
 1048/0 Novela z. o územně správním členění státu - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 1056/0 Vl. n. z. o střetu zájmůVládní návrh zákonaSchváleno, 159/2006 Sb.
 1104/0 Novela občanského soudního řádu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 233/2006 Sb.
 1110/0 Vl.n.z. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 221/2006 Sb.
 1121/0 Novela insolvenčního zákona - související - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem
 1154/0 Novela zákoníku práce - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 264/2006 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)