Tisky
Navržené změny 252/1997 Sb.

Zákon o zemědělství

Celkem nalezeno 28 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 61/0 V. n. z. o Státním zemědělském intervenčním fondu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 128/2003 Sb.
 350/0 Novela z. o zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 85/2004 Sb.
 435/0 Novela z. o hnojivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 317/2004 Sb.
 626/0 V.n.z. o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdyVládní návrh zákonaSchváleno, 94/2005 Sb.
 823/0 Novela z. o územních finančních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 444/2005 Sb.
 846/0 Novela z. stát. zem. intervenčním fondu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 441/2005 Sb.
 1095/0 Novela z. o státní statistické službě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 230/2006 Sb.
 1157/0 Vl.n.z. o úrazovém pojištění zaměstnanců - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 267/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 351/0 Novela zákona o zemědělství a SZIF - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 35/2008 Sb.
 481/0 Novela z. o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 109/2009 Sb.
 587/0 Novela zákona o zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 291/2009 Sb.
 678/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 131/0 N.z. o Úřadu práce České republiky - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 73/2011 Sb.
 581/0 Novela z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2012 Sb.
 1063/0 Novela z. o zemědělství - EUVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 29/0 Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 64/2014 Sb.
 98/0 Novela z. o zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2014 Sb.
 686/0 Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 371/2016 Sb.
 712/0 Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 26/2017 Sb.

1 2ISP (příhlásit)