Sněmovní tisk 29/0, část č. 1/8
Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t002900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0029a0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0029a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0029b0.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t0029b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0029c0.pdf (Dokument PDF, 252 KB)t0029c0.doc

Rozesláno poslancům

29. listopadu 2013 v 14:39
ISP (příhlásit)