Sněmovní tisk 686/0, část č. 1/8
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t068600.pdf (Dokument PDF, 781 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0686a0.pdf (Dokument PDF, 931 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0686b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0686c0.pdf (Dokument PDF, 780 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

23. prosince 2015 v 10:35
ISP (příhlásit)