Usnesení č. 175 (24. srpna 2023)

Související sněmovní tisky

509 Novela z. o výkonu trestu odnětí svobody

510 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

512 Novela z. o zdravotních službách

515 Vl.n.z. o dorovnávacích daních

516 Nová příloha VI Prot.o ochr.živ.prostř.ke Sml. o Antarktidě

517 Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

518 Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - souv.

519 Novela z. o ochraně utajovaných informací

520 Novela z. o úřednících územních samospráv. celků

521 Vl.n.z., kt. se mění někt.zák.v souv. s elektr. vybr. agend
ISP (příhlásit)