Sněmovní tisk 518
Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - souv. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 518/0 dne 23. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 355/23, PID KORNCNPG5P8B.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 769).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 518/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 518/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 518/3, který byl rozeslán 15. 11. 2023 v 8:27.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 11. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 518/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 261, usnesení č. 844).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2023.
  Zákon Senátem schválen 25. 1. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2024.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2024.

Zákon vyhlášen 13. 2. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 31/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3467Karel Haas24723-38328.docx (41 KB) 25. 10. 2023 v 12:20:44
3468Karel Haas24724-38329.docx (40 KB) 25. 10. 2023 v 12:23:38
3470Karel Haas24726-38331.docx (24 KB) 25. 10. 2023 v 12:26:34
3471Karel Haas24727-38333.docx (40 KB) 25. 10. 2023 v 12:26:59
3614Zuzana Ožanová24870-38539.docx (49 KB) 14. 11. 2023 v 13:40:59
3616Zuzana Ožanová24872-38542.docx (37 KB) 14. 11. 2023 v 13:45:42
3617Zuzana Ožanová24873-38544.docx (37 KB) 14. 11. 2023 v 13:46:00


Související tisk: 517 (Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění proti škodě, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)