Sněmovní tisk 509
Novela z. o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 17. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 426/23, PID KORNCLEJ9Q2Z.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Cogan a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13., 15. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 759).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 250, usnesení č. 842).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2023.
  Zákon Senátem schválen 25. 1. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2024.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2024.

Zákon vyhlášen 13. 2. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 29/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: mzda, odnětí svobody, trestní řízení, trestní sankce, vazba, výkon trestu

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)