Sněmovní tisk 517
Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 517/0 dne 23. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 356/23, PID KORNCNPCHA35.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 768).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 517/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 517/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 517/3, který byl rozeslán 15. 11. 2023 v 8:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 11. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 517/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 256, usnesení č. 843).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2023.
  Zákon Senátem schválen 25. 1. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2024.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2024.

Zákon vyhlášen 13. 2. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 30/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3458Zuzana Ožanová24714-38315.docx (43 KB) 25. 10. 2023 v 12:12:35
3459Karel Haas24715-38325.docx (41 KB) 25. 10. 2023 v 12:17:27
3460Zuzana Ožanová24716-38316.docx (43 KB) 25. 10. 2023 v 12:13:11
3461Zuzana Ožanová24717-38318.docx (42 KB) 25. 10. 2023 v 12:14:14
3462Zuzana Ožanová24718-38321.docx (42 KB) 25. 10. 2023 v 12:14:38
3463Zuzana Ožanová24719-38323.docx (41 KB) 25. 10. 2023 v 12:15:01
3464Zuzana Ožanová24720-38324.docx (41 KB) 25. 10. 2023 v 12:15:50
3465Karel Haas24721-38326.docx (43 KB) 25. 10. 2023 v 12:18:51
3466Karel Haas24722-38327.docx (44 KB) 25. 10. 2023 v 12:19:43
3469Karel Haas24725-38330.docx (22 KB) 25. 10. 2023 v 12:25:49
3608David Kasal24864-38533.docx (19 KB) 14. 11. 2023 v 12:35:45
3615Karel Haas24871-38543.docx (21 KB) 14. 11. 2023 v 13:45:55


Související tisk: 518 (Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - souv.).

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění proti škodě, pojištění zákonné odpovědnosti, seznam

Navržené změny předpisů (31)ISP (příhlásit)