Předpis 260/2001 Sb.

Citace260/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Částka100 (25. 7. 2001)
Účinnostod 1. 8. 2001, zrušeno dnem 1. 4. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
809 Novela zákona o péči o zdraví lidu
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 260/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
Derogace pasivní
372/2011rušíZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)1
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
Vztahováno k
25/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
336/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 


ISP (příhlásit)