Předpis 284/2002 Sb.

Citace284/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka102 (28. 6. 2002)
Účinnostod 28. 6. 2002, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
947 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 284/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních 
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
390/1991novelizujeZákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
Derogace pasivní
561/2004rušíZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1
Vztahuje se k
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
390/1991??Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
390/1991??Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
306/1999??Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
306/1999??Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
Vztahováno k
205/2004??Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)