Předpis 390/1991 Sb.

Citace390/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
Částka74 (4. 10. 1991)
Účinnostod 4. 10. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
319 Vládní návrh zákona o předškolních a školských zařízeních
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních 
Derogace pasivní
256/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.1
138/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.2
284/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
561/2004rušíZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)4


ISP (příhlásit)