Předpis 36/2000 Sb.

Citace36/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
Částka14 (29. 2. 2000)
Účinnostod 29. 2. 2000, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
242 Návrh na změnu zákona o cestovních náhradách
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 36/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
119/1992novelizujeZákon o cestovních náhradách 
Derogace pasivní
262/2006rušíZákon zákoník práce1
Vztahuje se k
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
44/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách 
125/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. 
Vztahováno k
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
10/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
357/2000??Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu 
463/2000??Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 
479/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem 
196/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 
277/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků 
330/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 
252/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
309/2002??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
461/2002??Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 
462/2002??Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 
199/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
171/2011??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 


ISP (příhlásit)