Předpis 62/1961 Sb.

Citace62/1961 Sb.
NázevZákon o organisaci soudů
Částka27 (6. 7. 1961)
Účinnostod 6. 7. 1961, zrušeno dnem 28. 2. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
43 Vládní návrh zákona o organisaci soudů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
319/1948rušíZákon o zlidovění soudnictví 
67/1950novelizujeZákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 
87/1950rušíZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
66/1952rušíZákon o organisaci soudů 
93/1952rušíVládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 
1/1953rušíVyhláška o úplném znění trestního řádu 
52/1954novelizujeZákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství 
21/1955rušíZákonné opatření, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu 
59/1955novelizujeZákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů 
66/1956novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů 
36/1957rušíZákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů 
40/1960rušíZákon o provedení nové územní organizace soudů 
Derogace pasivní
95/1963novelizujeZákon o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářský řád)2
36/1964rušíZákon o organizaci soudů a o volbách soudců1


ISP (příhlásit)