Předpis 54/1959 Sb.

Citace54/1959 Sb.
NázevZákon o muzeích a galeriích
Částka22 (25. 7. 1959)
Účinnostod 1. 8. 1959, zrušeno dnem 12. 5. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
317 Vládní návrh zákona o muzeích a galeriích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
122/2000rušíZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů2
Vztahováno k
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
147/1983??Zákon o zbraních a střelivu 
90/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
119/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
71/1994??Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
175/1996??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
157/2000??Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 


ISP (příhlásit)