Předpis 478/1992 Sb.

Citace478/1992 Sb.
NázevZákon o užitných vzorech
Částka96 (26. 10. 1992)
Účinnostod 26. 10. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1992 - 1992
55 Vládní návrh zákona o užitných vzorech
Navržené změny7 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
116/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví1
4/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb. 
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu2
221/2006novelizujeZákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)3
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva4
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích5
196/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy6
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci7
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
550/1990??Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 
570/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích 
522/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
411/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. 
116/2000??Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
Vztahováno k
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
63/1991??Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
14/1993??Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
229/1996??Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.) 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
191/1999??Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 
116/2000??Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 
116/2000??Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 
116/2000??Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 
3/2001??Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb. 
4/2001??Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb. 
88/2001??Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
143/2001??Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
267/2002??Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
459/2002??Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
462/2002??Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 
40/2004??Zákon o veřejných zakázkách 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
501/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 
501/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 
176/2006??Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn 
221/2006??Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 
221/2006??Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 
211/2009??Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn 
397/2009??Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
196/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 
196/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 
542/2020??Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)