Předpis 13/1977 Sb.

Citace13/1977 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Částka4 (4. 3. 1977)
Účinnostod 1. 7. 1977, zrušeno dnem 10. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
352/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
20/2001rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
89/2001rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
Vztahováno k
216/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky 


ISP (příhlásit)