Předpis 216/1999 Sb.

Citace216/1999 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
Částka75 (1. 10. 1999)
Účinnostod 1. 10. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
13/1977vztah kVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
61/1988vztah kZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
142/1992vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy 
1/1993vztah kÚstava České republiky 


ISP (příhlásit)