Předpis 60/1961 Sb.

Citace60/1961 Sb.
NázevZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
Částka26 (1. 7. 1961)
Účinnostod 1. 7. 1961, zrušeno dnem 1. 7. 1990
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
41 Vládní návrh zákona o úkolech národních výborů při zajišť...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
88/1950rušíTrestní zákon správní 
89/1950rušíZákon o trestním řízení správním (trestní správní řád) 
119/1950rušíNařízení o podrobovacím řízení 
54/1953novelizujeVládní nařízení o provozu na silnicích 
102/1953rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního 
57/1955novelizujeZákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí 
14/1957rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. 
65/1957rušíVládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů 
Derogace pasivní
71/1967novelizujeZákon o správním řízení (správní řád)1
150/1969novelizujeZákon o přečinech2
44/1974novelizujeCelní zákon3
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)4
153/1979novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů5
49/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích6
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně7
65/1986novelizujeZákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství8
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči9
87/1987novelizujeZákon o veterinární péči10
200/1990rušíZákon České národní rady o přestupcích11


ISP (příhlásit)