Předpis 121/2009 Sb.

Citace121/2009 Sb.
NázevNařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
Částka36 (12. 5. 2009)
Účinnostod 12. 5. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
6/2002na základěZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)