Předpis 77/2015 Sb.

Citace77/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
Částka37 (17. 4. 2015)
Účinnostod 1. 5. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
261 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 77/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 


ISP (příhlásit)