Předpis 251/2000 Sb.

Citace251/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Částka73 (9. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
533 Novela zákona o burze cenných papírů - EU
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 251/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
214/1992novelizujeZákon o burze cenných papírů 
Derogace pasivní
256/2004rušíZákon o podnikání na kapitálovém trhu1
Vztahuje se k
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
216/1994??Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
152/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
70/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
211/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 
308/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
407/2002??Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
287/2006??Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn 
346/2008??Úplné znění zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)