Předpis 299/2016 Sb.

Citace299/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka116 (21. 9. 2016)
Účinnostod 1. 10. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
759 Novela z. o auditorech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 299/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 


ISP (příhlásit)