Předpis 99/1961 Sb.

Citace99/1961 Sb.
NázevZákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
Částka47 (28. 9. 1961)
Účinnostod 28. 9. 1961, zrušeno dnem 6. 3. 1963
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
53 Vládní návrh zákona o státní kontrole, statistice a ostat...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1951rušíVládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 
108/1951rušíZákon o organisaci národohospodářské evidence 
109/1951rušíVládní nařízení o organisaci statistické služby 
38/1952rušíVládní nařízení o změně a doplnění vl.nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 
108/1960novelizujeZákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady 
99/1961novelizujeZákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence 
Derogace pasivní
99/1961novelizujeZákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence1
23/1963rušíZákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci2


ISP (příhlásit)