Předpis 108/1951 Sb.

Citace108/1951 Sb.
NázevZákon o organisaci národohospodářské evidence
Částka51 (27. 12. 1951)
Účinnostod 27. 12. 1951, zrušeno dnem 28. 9. 1961
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
597 Vládní návrh zákona o organisaci národohospodářské evidence.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
49/1919rušíZákon o organisaci statistické služby 
235/1922rušíZákon o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu 
47/1927rušíZákon o sčítání lidu 
116/1946rušíZákon o jednotné organisaci podnikového početnictví 
60/1949novelizujeZákon o hospodářském plánování (plánovací zákon) 
65/1949rušíZákon o oceňování 
Derogace pasivní
99/1961rušíZákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence1


ISP (příhlásit)