Předpis 23/1963 Sb.

Citace23/1963 Sb.
NázevZákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci
Částka12 (6. 3. 1963)
Účinnostod 6. 3. 1963, zrušeno dnem 1. 4. 1971
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
119 Vládní návrh zákona o lidové kontrole a o národohospodářs...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
56/1961rušíZákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky 
99/1961rušíZákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence 
26/1962rušíVyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky 
Derogace pasivní
93/1964novelizujeZákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů1
21/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly2
70/1967novelizujeZákon o komisích lidové kontroly2
99/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce4
21/1971rušíZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací3


ISP (příhlásit)