Předpis 81/2007 Sb.

Citace81/2007 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
Částka34 (19. 4. 2007)
Účinnostod 20. 4. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
242/2004novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 


ISP (příhlásit)