Předpis 351/2006 Sb.

Citace351/2006 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
Částka109 (30. 6. 2006)
Účinnostod 1. 9. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
242/2004novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 


ISP (příhlásit)