Předpis 119/2005 Sb.

Citace119/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.
Částka41 (29. 3. 2005)
Účinnostod 29. 3. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
242/2004novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 


ISP (příhlásit)