Předpis 74/1991 Sb.

Citace74/1991 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
Částka16 (1. 3. 1991)
Účinnostod 1. 3. 1991, zrušeno dnem 16. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
1/1992rušíZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 


ISP (příhlásit)