Předpis 58/1950 Sb.

Citace58/1950 Sb.
NázevZákon o vysokých školách
Částka27 (3. 6. 1950)
Účinnostod 3. 6. 1950, zrušeno dnem 10. 5. 1990
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
438 Vládní návrh zákona o vysokých školách.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1918rušíZákon o zřízení československé státní "Vysoké školy zvěrolékařské v Brně" 
79/1919rušíZákon o služebním poměru učitelů vysokoškolských 
28/1922rušíZákon o zřizování a zařizování vysokých škol 
115/1927rušíZákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických 
9/1945rušíVládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách 
87/1946rušíZákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č.115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických 
122/1946rušíZákon o studiu statisticko-pojistném 
170/1946rušíVládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů 
14/1947rušíVládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních 
190/1948rušíZákon o lékárnickém studiu 
Derogace pasivní
46/1956novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách1
7/1958novelizujeVládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské 
64/1959novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti2
19/1966rušíZákon o vysokých školách2
163/1990novelizujeZákon o bohosloveckých fakultách3


ISP (příhlásit)