Předpis 494/2001 Sb.

Citace494/2001 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Částka178 (31. 12. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
201/2010rušíNařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
125/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
447/2002??Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
201/2010??Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 


ISP (příhlásit)