Předpis 475/2001 Sb.

Citace475/2001 Sb.
NázevZákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
Částka172 (31. 12. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
970 Vládní návrh zákona o pracovní době - EU
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
262/2006rušíZákon zákoník práce1
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
266/1994??Zákon o dráhách 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
175/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
Vztahováno k
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
168/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
465/2006??Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)