Předpis 168/2002 Sb.

Citace168/2002 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Částka71 (7. 5. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
266/1994??Zákon o dráhách 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
475/2001??Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
Vztahováno k
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)