Předpis 466/2002 Sb.

Citace466/2002 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
Částka161 (12. 11. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003, zrušeno dnem 1. 5. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
256/2004rušíZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
333/2002??Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě 
Vztahováno k
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)