Předpis 339/2002 Sb.

Citace339/2002 Sb.
NázevNařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Částka122 (24. 7. 2002)
Účinnostod 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
178/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 
25/2014novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 
Vztahuje se k
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
21/1992??Zákon o bankách 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
102/2001??Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
40/2004??Zákon o veřejných zakázkách 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
Vztahováno k
178/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 
178/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 
616/2006??Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
25/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 
25/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 


ISP (příhlásit)