Předpis 313/2017 Sb.

Citace313/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
Částka107 (25. 9. 2017)
Účinnostod 25. 9. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
143/2001??Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
280/2009??Zákon daňový řád 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
255/2012??Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
369/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)