Předpis 308/2014 Sb.

Citace308/2014 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Částka124 (18. 12. 2014)
Účinnostod 1. 1. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
45/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
75/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
95/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
87/2010novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
60/2012novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
30/2014novelizujeNařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
142/2014novelizujeNařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
Vztahuje se k
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
252/1997na základěZákon o zemědělství 
252/1997??Zákon o zemědělství 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
45/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
45/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
45/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
47/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
47/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
75/2007??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
75/2007??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
75/2007??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
79/2007??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
79/2007??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
239/2007??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
239/2007??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
95/2008??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
95/2008??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
95/2008??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
147/2008??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
147/2008??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
147/2008??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
53/2009??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
53/2009??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
87/2010??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
87/2010??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
87/2010??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
60/2012??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
60/2012??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
60/2012??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
142/2014??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
142/2014??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
142/2014??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
Vztahováno k
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
45/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
75/2007??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
95/2008??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
147/2008??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
87/2010??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
60/2012??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
142/2014??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
360/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)