Předpis 480/2009 Sb.

Citace480/2009 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Částka152 (31. 12. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
245/2004novelizujeNařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 
45/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
75/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
80/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
95/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
112/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
83/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
Derogace pasivní
179/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)