Předpis 162/1970 Sb.

Citace162/1970 Sb.
NázevVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě
Částka47 (30. 12. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1978

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
166/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1968 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb 
104/1973novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 
163/1973novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
85/1977rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 


ISP (příhlásit)