Předpis 154/2006 Sb.

Citace154/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
Částka53 (26. 4. 2006)
Účinnostod 26. 4. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
548/2005novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
256/2000vztah kZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
114/2001vztah kNařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
499/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
364/2004vztah kNařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 
548/2005vztah kNařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 


ISP (příhlásit)