Předpis 137/1974 Sb.

Citace137/1974 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
Částka27 (27. 12. 1974)
Účinnostod 1. 1. 1975, zrušeno dnem 1. 10. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
27/1964rušíVyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 
Derogace pasivní
94/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
114/1995rušíZákon o vnitrozemské plavbě 


ISP (příhlásit)