Předpis 26/1964 Sb.

Citace26/1964 Sb.
NázevZákon o vnitrozemské plavbě
Částka13 (12. 2. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 10. 1995
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
159 Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
13/1929rušíZákon o cejchování vnitrozemských lodí 
152/1950rušíZákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby 
202/1950rušíNařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy 
56/1951rušíNařízení o plaveckých knížkách 
1/1955rušíZákonné opatření o státní správě ve věcech plavby 
16/1955rušíNařízení o způsobilosti a evidenci vnitrozemních plavidel 
Derogace pasivní
126/1974novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě1
114/1995rušíZákon o vnitrozemské plavbě2


ISP (příhlásit)