Předpis 155/1973 Sb.

Citace155/1973 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
Částka37 (6. 12. 1973)
Účinnostod 1. 1. 1974, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
51/1956rušíNařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách 
45/1960rušíVyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/1957 Ú.l. o řádu plavební společnosti na vnitrozemních vodách 
3/1970rušíVyhláška, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky 
Derogace pasivní
344/1991rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky 


ISP (příhlásit)