Předpis 128/1978 Sb.

Citace128/1978 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
Částka30 (3. 11. 1978)
Účinnostod 1. 1. 1979, zrušeno dnem 1. 1. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
254/1990rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 


ISP (příhlásit)