Předpis 376/2015 Sb.

Citace376/2015 Sb.
NázevZákon o ukončení důchodového spoření
Částka161 (28. 12. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
493 Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 376/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
426/2011rušíZákon o důchodovém spoření 
397/2012rušíZákon o pojistném na důchodové spoření 
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření 
423/2012rušíVyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu 
40/2013rušíVyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu 
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 
344/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1


ISP (příhlásit)