Předpis 83/2013 Sb.

Citace83/2013 Sb.
NázevZákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Částka39 (5. 4. 2013)
Účinnostod 5. 4. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
892 Vl.n.z. o označ. a sledovatel. výbušnin pro civilní použití
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 83/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/2010rušíZákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 
Derogace pasivní
451/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony3
Vztahováno k
84/2013na základěNařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití 


ISP (příhlásit)