Aktuality

Schůze VEZ (22. 5. 2023)
26. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 31. května → pozvánka

Bilaterální návštěva Gruzie (22. 5. 2023)
Ve dnech 22. - 26. května uskutečnila delegace VEZ ve složení: mpř. O. Kolář, mpř. L. Potůčková, posl. A. Babišová a posl. V. Zlínský bilaterální návštěvu Gruzie.

Delegace PS v USA (22. 5. 2023)
Ve dnech 21. - 26. května doprovázel př. O. Benešík předsedkyni PSP ČR M. Pekarovou Adamovou při její pracovní cestě do USA.

Meziparlamentní jednání k balíčku Fit for 55 (17. 5. 2023)
Ve dnech 24. - 25. května se posl. M. Pošarová za VEZ zúčastnila meziparlamentního jednání na téma "Dosažení cílů balíčku Fit for 55 v oblasti dopravy na vnitrostátní úrovni" pořádaného Výborem pro dopravu a cestovní ruch EP (TRAN) v Bruselu.

Přijetí gruzínské velvyslankyně T. Maisuradze (17. 5. 2023)
V pátek 19. května přijal předseda O. Benešík mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Gruzie paní Teu Maisuradze.

Schůze podvýboru pro evropské fondy (10. 5. 2023)
Schůze podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci se uskutečnila 18. května → pozvánka

Zasedání COSAC (10. 5. 2023)
Ve dnech 14. - 16. května se delegace VEZ ve složení: př. O. Benešík, mpř. O. Kolář, posl. J. Berkovcová a P. Staněk zúčastnila LXIX. Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU (COSAC) ve Stockholmu.

Meziparlamentní jednání k reformě volebního práva EU (21. 4. 2023)
Dne 26. dubna se posl. M. Pošarová zúčastnila meziparlamentního jednání na téma reformy volebního práva EU pořádaného Výborem pro ústavní záležitosti (AFCO) v EP v Bruselu.

Schůze VEZ (4. 4. 2023)
25. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 12. dubna → pozvánka

Bilaterální návštěva Maroka (20. 3. 2023)
Ve dnech 20. - 23. března uskutečnila delegace VEZ ve složení: př. O. Benešík, mpř. P. Fifka, posl. Babišová a Berkovcová v doprovodu mpř. PS J. Skopečka bilaterální návštěvu Maroka.

Schůze VEZ (15. 3. 2023)
24. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 15. března v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Přijetí polského státního tajemníka pro EU (3. 3. 2023)
Ve středu 1. března přijal př. O. Benešík polského státního tajemníka pro evropské záležitosti S. Szynkovskeho.

Evropský parlamentní týden v Bruselu (24. 2. 2023)
Ve dnech 27. - 28. února se př. O. Benešík a mpř. J. Bžoch zúčastnli tzv. Evropského parlamentního týdne v Bruselu.

Schůze podvýboru pro evropské fondy (8. 2. 2023)
Ve středu 22. února se uskutečnila schůze podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci → pozvánka

Schůze VEZ před mimořádnou ER (2. 2. 2023)
Schůze VEZ před mimořádnou Evropskou radou se za přítomnosti předsedy vlády P. Fialy uskutečnila ve středu 8. února → pozvánka

Schůze VEZ (27. 1. 2023)
Schůze VEZ se uskutečnila 1. února v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka.

Přijetí arménského velvyslance A. Hovakimiana (18. 1. 2023)
Ve středu 18. ledna přijal předseda Ondřej Benešík mimořádného a zplnomocněného velvyslance Arménie pana Ashota Hovakimiana.

Přijetí rumunské velvyslankyně A. Barta (18. 1. 2023)
Ve středu 18. ledna přijal předseda Ondřej Benešík mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Rumunska paní Antoanetu Barta.

Přijetí delegace Výboru pro migraci PS OBSE (14. 12. 2022)
Ve středu 14. prosince se uskutečnila pracovní večeře s delegací Výboru pro migraci Parlamentního shromáždění OBSE.

Přijetí delegace COMECE a CEC (2. 12. 2022)
Ve středu 7. prosince se uskutečnila pracovní večeře s delegací Komise biskupských konferencí EU (COMECE) a Konference evropských církví (CEC).

Schůze VEZ (2. 12. 2022)
Schůze VEZ se uskutečnila ve středu 7. prosince v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka.

Přijetí delegace výboru pro obranu FNS (2. 12. 2022)
V pondělí 5. prosince přijal mpř. P. Fifka a posl. R. Bělor delegaci výboru pro obranu francouzského Národního shromáždění.

Schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (16. 11. 2022)
Schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku se uskutečnila ve středu 23. listopadu v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Schůze VEZ (16. 11. 2022)
18. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 23. listopadu v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Přijetí bavorské delegace (16. 11. 2022)
Ve středu 16. listopadu se uskutečnilo přijetí delegace Evropského výboru Bavorského zemského sněmu.

Přijetí španělského partnerského výboru (16. 11. 2022)
Ve středu 16. listopadu se delegace VEZ v Senátu zúčastnila přijetí smíšeného výboru pro EU španělského parlamentu.

Přijetí španělského partnerského výboru (16. 11. 2022)
Ve středu 16. listopadu se delegace VEZ v Senátu zúčastnila přijetí smíšeného výboru pro EU španělského parlamentu.

COSAC Praha (11. 11. 2022)
Ve dnech 13. - 15. listopadu se delegace VEZ zúčastnila LXVIII. zasedání COSAC, které se v rámci CZ PRES uskutečnilo v Praze.

Přijetí delegace gruzínského VEI (3. 11. 2022)
V pátek 11. listopadu mpř. P. Fifka a mpř. O. Kolář přijali delegaci výboru pro evropskou integraci Parlamentu Gruzie

Schůze VEZ (26. 10. 2022)
17. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 2. listopadu → pozvánka

Návštěva Vatikánu (26. 10. 2022)
Ve dnech 26. - 29. října př. O. Benešík uskutečnil pracovní návštěvu Svatého stolce ve Vatikánu.

Meziparlamentní jednání AFCO (25. 10. 2022)
Ve dnech 26. - 27. října se posl. J. Berki zúčastnil v Bruselu meziparlamentního jednání Výboru pro ústavní záležitosti EP věnované závěrům Konference o budoucnosti Evropy a role národních parlamentů v EU.

Zasedání Europolu (24. 10. 2022)
Ve dnech 23. - 26. října se mpř. J. Bžoch v Bruselu zúčastnil 11. zasedání Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (JPSG).

Schůze VEZ před Radou EU (17. 10. 2022)
Ve středu 19. října se za účasti předsedy vlády P. Fialy uskutečnila schůze VEZ před zasedáním ER v Bruselu → pozvánka

Meziparlamentní konference ke stabilitě (11. 10. 2022)
Ve dnech 10. - 11. října se delegace VEZ zúčastnila Meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU pořádané v rámci CZ PRES v 02 Universum Praha.

Prezentace Globální dohody Mexiko-EU (5. 10. 2022)
Ve čtvrtek 6. října mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Mexika L. Rueda představila členům VEZ a Parlamentní skupiny přátel modernizovanou Globální dohodu Mexiko-EU.

Setkání s místopředsedkyní EK M. Vestager (5. 10. 2022)
Ve čtvrtek 6. října se př. O. Benešík zúčastnil neformálního videokonferenčního jednání s místopředsedkyní EK M. Vestager.

Schůze VEZ (26. 9. 2022)
15. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 5. října → pozvánka

Přijetí albánského VEI (21. 9. 2022)
V úterý 4. října se uskutečnilo bilaterální jednání s delegací Výboru pro evropskou integraci Albánského parlamentu.

Návštěva centrály Europolu v Haagu (21. 9. 2022)
Ve dnech 28. - 29. září navštívil mpř. J. Bžoch jako stálý zástupce VEZ ve Skupině pro společnou kontrolu Europolu (JPSG) centrálu Europolu v Haagu.

Pracovní setkání předsedů VEZ S3 (20. 9. 2022)
V pondělí 26. září se př. O.  Benešík zúčastnil v Bratislavě pracovního setkání předsedů VEZ ve Slavkovském formátu (S3).

Konference Rabat (20. 9. 2022)
Ve dnech 22. - 24. září se mpř. P. Fifka a J. Bžoch zúčastnili oficiální zahajovací konference twinningového projektu na podporu fungování Sněmovny reprezentantů Marockého království.

Zasedání meziparlamentního výboru EU-Island (20. 9. 2022)
Ve dnech 19. - 22. září se př. O. Benešík zúčastnil zasedání společného meziparlamentního výboru EU-Island v Reykjavíku.

Přijetí delegace saského Zemského sněmu (12. 9. 2022)
Ve čtvrtek 15. září se uskutečnilo přijetí delegace saského Zemského sněmu.

Přijetí delegace VEZ německého Spolkového sněmu (12. 9. 2022)
Ve středu 14. září se uskutečnilo bilaterální jednání VEZ s delegací Výboru pro záležitosti EU Spolkového sněmu SRN.

Meziparlamentní konference k Číně (12. 9. 2022)
Ve dnech 12. - 14. září se př. O. Benešík zúčastnil ve Washingtonu meziparlamentní konference k Číně (IPAC).

Přijetí místopředsedy vlády S. Makedonie B. Maričika (6. 9. 2022)
Ve čtvrtek 8. září přijal př. O. Benešík a posl. P. Beitl místopředsedu vlády Republiky S. Makedonie Bojana Maričika.

Schůze VEZ před Radou EU (5. 9. 2022)
Schůze VEZ před mimořádným zasedáním Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku se  uskutečnila ve středu 7. září v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka.

Přijetí kanadského předsedy ZAV A. Ehsassiho (1. 9. 2022)
Ve čtvrtek 1. září přijal předseda VEZ O. Benešík předsedu Výboru pro zahraniční věci a mezinárodní rozvoj kanadského parlamentu Aliho Ehsassiho.

Schůze VEZ (15. 8. 2022)
Schůze VEZ se uskutečnila ve středu 31. srpna v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Přijetí ministryně L. Puttrich (20. 7. 2022)
Ve středu 20. července přijal předseda O. Benešík ministryni pro evropské záležitosti spolkové země Hesensko paní Lucii Puttrich.

Přijetí předsedkyně ukrajinského VEI I. Klympuš-Tsyncadze (11. 7. 2022)
V pondělí 11. července přijmal předseda O. Benešík předsedkyni Výboru pro evropskou integraci Nejvyšší rady Ukrajiny paní Ivanu Klympuš-Tsyncadze.

COSAC Praha (1. 7. 2022)
Ve dnech 10. - 11. července se př. O. Benešík zúčastnil zasedání Konference předsedů parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC).

Setkání s mpř. EP O. Karasem (1. 7. 2022)
V neděli 10. července se uskutečnilo jednání př. O. Benešíka a př. D. Smoljaka s mpř. Evropského parlamentu Othmarem Karasem.

Přijetí gruzínské předsedkyně VEI M. Botchorishvili (1. 7. 2022)
V pátek 8. července přijal př. O. Benešík spolu s mpř. O. Kolářem předsedkyni výboru pro evropskou integraci Parlamentu Gruzie paní M. Botchorishvili.

Schůze VEZ (15. 6. 2022)
Schůze VEZ se uskutečnila ve středu 22. června v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Přijetí delegace izraelského MZV (15. 6. 2022)
Ve čtvrtek 16. června přijal př. O. Benešík zástupkyni generálního ředitele pro Evropu izraelského MZV paní A. Ben Noun spolu s ředitelkou oddělení pro střední Evropu paní S. Simovich v doprovodu mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Státu Izrael paní A. Azari.

Jednání vedení PČR s vedením EP (15. 6. 2022)
Ve čtvrtek 16. června se delegace VEZ zúčastnila společného jednání vedení Parlamentu ČR s vedením Evropského parlamentu v Lichtenštejnském paláci.

Přijetí velvyslanců Kanady (13. 6. 2022)
V úterý 14. června přijal př. O. Benešík zvláštního vyslance pro EU a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Kanady v SRN pana S. Siona, velvyslankyni Kanady při EU paní A. Cambell a mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Kanady v ČR paní A. Rekhi.

Bilaterální návštěva Španělska (8. 6. 2022)
Ve dnech 6. - 9. června uskutečnila delegace VEZ bilaterální návštěvu Španělského království.

Schůze VEZ (16. 5. 2022)
10. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 18. května v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Meziparlamentní konference k migraci (16. 5. 2022)
Ve dnech 15. - 16. května se delegace VEZ ve složení př. O. Benešík a mpř. P. Fifka zúčastnila v Paříži meziparlamentní konference k migraci.

Přijetí nizozemského vyslance pro migraci E. Fabera (6. 5. 2022)
Ve středu 11. května se př. O. Benešík setkal s nizozemským vyslancem pro migraci Eeuwkem Faberem.

Přijetí zaminirky Andorrského knížectví M. Ubach Font (6. 5. 2022)
V úterý 10. května se př. O. Benešík setkal s ministryní zahraničních věcí Andorrského knížectví Marií Ubach Font.

Bilaterální návštěva Kypru (3. 5. 2022)
Ve dnech 3. - 6. května delegace VEZ uskutečnila bilaterální návštěvu Kypru.

Přijetí finského velvyslance J. Pesoli (29. 4. 2022)
Ve čtvrtek 28. dubna přijal předseda O. Benešík mimořádného a zplnomocněného velvyslance Finska pana Jukku Pesolu.

Přijetí palestinského velvyslance K. Alattrashe (28. 4. 2022)
Ve čtvrtek 28. dubna přijal př. O. Benešík mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Palestina pana Khaleda Alattrashe.

Přijetí chilského velvyslance P. Utrerase (28. 4. 2022)
Ve středu 27. dubna se uskutečnil pracovní oběd př. O. Benešíka s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Chile P. Utrerasem.

V 4 Košice (28. 4. 2022)
Ve dnech 24. - 26. dubna se delegace VEZ zúčastnila zasedání partnerských výborů zemí V 4 v Košicích.

Schůze VEZ (8. 4. 2022)
9. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 13. dubna v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Pracovní večeře s eurokomisařkou Johansson (6. 4. 2022)
Ve čtvrtek 7. dubna se uskutečnila pracovní večeře s komisařkou pro vnitřní věci Ylvou Johansson.

Přijetí německé státní ministryně A. Lührmann (31. 3. 2022)
Ve čtvrtek 31. března se uskutečnilo přijetí německé státní ministryně pro EU a klima paní Anny Lührmann.

Přijetí tuniské velvyslankyně Y. Souiden (31. 3. 2022)
VE sředu 30. března přijal předseda O. Benešík mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Tuniské republiky paní Yosru Souiden.

Schůze VEZ (25. 3. 2022)
8. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 30. března v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Přijetí eurokomisařky S. Kyriakides (15. 3. 2022)
Ve čtvrtek 24. března se od 13.30 hodin uskutečnilo pracovní setkání poslanců a senátorů VEZ, ZEV a VZ s eurokomisařkou Stellou Kyriakides zodpovědnou za agendu zdraví a bezpečnosti potravin.

Schůze podvýboru pro EU fondy (15. 3. 2022)
1. schůze podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci se uskutečnila ve středu 23. března → pozvánka

Schůze VEZ před Evropskou radou (15. 3. 2022)
Schůze VEZ před zasedání Evropské rady se uskutečnila ve středu 23. března → pozvánka

Meziparlamentní konference k vybraným EU politikám (15. 3. 2022)
Ve dnech 20. - 21. března se mpř. L. Potůčková zúčastnila Meziparlamentní konference k vybraným evropským politikám ve Val de Loire.

Evropský semestr (10. 3. 2022)
Ve dnech 15. - 16. března se př. O. Benešík a mpř. Potůčková videokonferenčně zúčastnili tzv. Evropského parlamentního týdne zahrnujícího Meziparlamentní konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU a Konferenci o evropském semestru.

Meziparlamentní konference k hospodářské autonomii EU (10. 3. 2022)
Ve dnech 13. - 14. března se předseda O. Benešík v Paříži zúčastnil meziparlamentní konference ke strategické hospodářské autonomii.

Schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku (4. 3. 2022)
Ve středu 9. března se uskutečnila schůze podvýboru pro migraci a azylovou politiku → pozvánka

Schůze VEZ (4. 3. 2022)
6. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 9. března → pozvánka

Zasedání COSAC (28. 2. 2022)
Ve dnech 3. - 5. března se delegace VEZ zúčastnila LXVII. zasedání COSAC v Paříži.

Schůze VEZ (15. 2. 2022)
5. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 23. února  → pozvánka

Pracovní návštěva Slovenska (15. 2. 2022)
Ve dnech 21. - 22. února se uskutečnila pracovní návštěva Slovenska.

Přijetí irského ministra pro EU T. Byrneho (1. 2. 2022)
V úterý 8. února se uskutečnilo jednání s irským ministrem pro evropské záležitosti Thomasem Byrnem k aktuálním evropským otázkám a přípravě českého předsednictví v Radě EU.

Setkání s delegací ZAV francouzského Národního shromáždění (1. 2. 2022)
Ve čtvrtek 3. února se uskutečnilo setkání VEZ s delegací zahraničního výboru francouzského národního shromáždění k aktuálním evropským otázkám a přípravě českého předsednictví v Radě EU.

Schůze VEZ (27. 1. 2022)
5. schůze VEZ se uskuteční ve středu 2. února od 8.00 hodin v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka. Schůze z důvodu jednání pléna PS byla zrušena.

Přijetí kyperského stálého tajemníka MZV K. Korneliou (27. 1. 2022)
V pátek 28. ledna se uskutečnilo jednání předsedy O. Benešíka se stálým tajemníkem MZV Kyperské republiky panem Korneliosem S. Korneliou věnované aktuálním zahraničně politickým a evropským otázkám a připravovanému CZ PRES.

Přijetí místopředsedkyně EK M. Vestager (21. 1. 2022)
V pondělí 24. ledna se uskutečnilo setkání poslanců a senátorů s výkonnou místopředsedkyní EK Margrethe Vestager. Tématem jednání byly aktuální otázky v oblasti hospodářské soutěže a digitální agendy.

4. schůze VEZ (6. 1. 2022)
4. schůze VEZ spojená se seminářem PI se uskutečnila ve dnech 18. - 19. ledna ve školícím středisku Lipnice → pozvánka

Schůze VEZ (6. 1. 2022)
3. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 12. ledna v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Pracovní oběd s chilským velvyslancem P. Utrerasem (5. 1. 2022)
Ve středu 5. ledna se předseda O. Benešík zúčastnil pracovního oběda pořádaného mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Chile panem P. Utrerasem věnovanému diskusi na téma modernizace asociační dohody EU - Chile /foto uvnitř/.

Přijetí kyperského velvyslance A. Theocharouse (16. 12. 2021)
V pátek 17. prosince se uskutečnilo setkání předsedy Ondřeje Benešíka s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Kyperské republiky J. E. panem Antoniosem Theocharousem.

Schůze VEZ před Evropskou radou (7. 12. 2021)
Schůze VEZ před ER se uskutečnila ve středu 15. prosince 2021 v zasedací místnosti VEZ /Sněmovní 3/ → pozvánka

Schůze VEZ (25. 11. 2021)
Ve čtvrtek 25. listopadu se uskutečnila ustavující - 1. schůze VEZ.
ISP (příhlásit)