Aktuality

Přijetí delegace VEZ německého Spolkového sněmu (12. 9. 2022)
Ve středu 14. září seuskutečnilo bilaterální jednání VEZ s delegací Výboru pro záležitosti EU Spolkového sněmu SRN.

ISP (příhlásit)