Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 31 (19. června 2019)
č. 30 (12. června 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 29 (30. května 2019)
č. 28 (15. května 2019)

další

Usnesení

č. 244k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (19. června 2019)
č. 243k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. června 2019 v Bruselu (19. června 2019)
č. 242ke Sdělení Komise - Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu /kód Rady 8417/19, KOM(2019) 177 v konečném znění/ (12. června 2019)
č. 241ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí /kód Rady 7680/19, KOM(2019) 128 v konečném znění/ (12. června 2019)
č. 240ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života /kód Rady 8302/19, KOM(2019) 149 v konečném znění/ (12. června 2019)

další

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit)