Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 44 (5. června 2024)
č. 43 (24. dubna 2024)
č. 42 (20. března 2024)
č. 41 (13. března 2024)
č. 40 (14. února 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 43 (24. dubna 2024)
č. 42 (20. března 2024)

další

Usnesení

č. 305k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 6. března - 16. dubna 2024 (24. dubna 2024)
č. 304k návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k předložení návrhů na změnu příloh II a III Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť s ohledem na zasedání Stálého výboru Úmluvy /kód Rady 17071/23, KOM(2023) 799 v konečném znění/ (24. dubna 2024)
č. 303ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zvýšení evropské hospodářské bezpečnosti: úvod k pěti novým iniciativám /kód Rady 5832/24, KOM(2024) 22 v konečném znění/ (24. dubna 2024)
č. 302ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k ambicióznímu průmyslovému hospodaření s uhlíkem pro EU /kód Rady 6306/24, KOM(2024) 62 v konečném znění/ (24. dubna 2024)
č. 301ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění naší budoucnosti - Klimatický cíl pro Evropu na rok 2040 a cesta ke klimatické neutralitě do roku 2050 vybudováním udržitelné, spravedlivé a prosperující společnosti /kód Rady 6291/24, KOM(2024) 63 v konečném znění/ (24. dubna 2024)

další

Semináře

New Russian Diasporas outside the European Union: Policy Challenges for Czechia and other Member-states (13. července 2023)
European Democratic Academy (9. až 13. listopadu 2022)

další
ISP (příhlásit)