Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 63neveřejné (21. ledna 2021)
č. 62neveřejná (6. ledna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 62 (6. ledna 2021)
č. 61 (9. prosince 2020)

další

Usnesení

č. 406k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (21. ledna 2021)
č. 405k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19 /kód Rady 12453/20, KOM(2020) 688 v konečném znění/ (6. ledna 2021)
č. 404k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii /kód Rady 12477/20, KOM(2020) 682 v konečném znění/ (6. ledna 2021)
č. 403k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 3. - 20. prosince 2020 (6. ledna 2021)
č. 402ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020-2025 /kód Rady 11522/20, KOM(2020) 565 v konečném znění/ (6. ledna 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

další

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další
ISP (příhlásit)