Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 54 (9. července 2020)
č. 53 (8. července 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 52 (24. května 2020)
č. 51 (18. června 2020)

další

Usnesení

č. 338k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (8. července 2020)
č. 336ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci /kód Rady 8136/20, KOM(2020) 456 v konečném znění/; k pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie /kód Rady 8140/20, KOM(2020) 445 v konečném znění/; ke sdělení Komise – Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení /kód Rady 8137/20, KOM(2020) 442 v konečném znění/; k pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 /kód Rady 8138/20, KOM(2020) 443 v konečném znění/; k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii covid-19 /kód Rady 8141/20, KOM(2020) 441 v konečném znění/; k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti /kód Rady 8403/20, KOM(2020) 408 v konečném znění/ (24. června 2020)
č. 335k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci /kód Rady 8386/20, KOM(2020) 460 v konečném znění/ (24. června 2020)
č. 334k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020 /kód Rady 8174/20, KOM(2020) 503 v konečném znění/ (24. června 2020)
č. 333ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíle /kód Rady 5652/20, KOM(2020) 37 v konečném znění/ (24. června 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

další

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další
ISP (příhlásit)