Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 39 (11. prosince 2019)
č. 38 (4. prosince 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 38 (4. prosince 2019)
č. 37 (30. října 2019)

další

Usnesení

č. 274ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Další posílení právního státu v rámci Unie: aktuální stav a další možné kroky /kód Rady 8312/19, KOM(2019) 163 v konečném znění/ (11. prosince 2019)
č. 273k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ES /kód Rady 10603/19, KOM(2019) 283 v konečném znění/ (11. prosince 2019)
č. 272k doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021 - 2030 /kód Rady 10520/19, C(2019) 4403 v konečném znění/ (11. prosince 2019)
č. 271k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 24. října - 4. prosince 2019 (11. prosince 2019)
č. 270ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů /kód Rady 11449/19, KOM(2019) 352 v konečném znění/ (11. prosince 2019)

další

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit)