Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 10 (18. května 2022)
č. 9 (13. dubna 2022)
č. 8 (30. března 2022)
č. 7 (23. března 2022)
č. 6 (9. března 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 9 (13. dubna 2022)
č. 8 (30. března 2022)

další

Usnesení

č. 63ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů /kód Rady 7426/22, KOM(2022) 133 v konečném znění/ (18. května 2022)
č. 62ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu /kód Rady 7478/22, KOM(2022) 138 v konečném znění/ (18. května 2022)
č. 61k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech) /kód Rady 6596/22, KOM(2022) 68 v konečném znění/ (18. května 2022)
č. 60ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o čipech pro Evropu /kód Rady 6169/22, KOM(2022) 45 v konečném znění/ (18. května 2022)
č. 59k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937 /kód Rady 6533/22, KOM(2022) 71 v konečném znění/ (18. května 2022)

další
ISP (příhlásit)